Lễ Vía Quan Âm Bồ Tát tại chùa Hưng Pháp

Lễ Vía Quan Âm Bồ Tát tại chùa Hưng Pháp

Lễ Vía Quan Âm Bồ Tát tại chùa Hưng Pháp

Địa chỉ: Ấp 1A, Xuân Hưng, Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai
Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai Facebook Youtube Tiwtter Google
THÔNG BÁO