Lễ Động Thổ xây dựng Tôn Tượng Quan Âm - Chùa Hưng Pháp

Lễ Động Thổ xây dựng Tôn Tượng Quan Âm - Chùa Hưng Pháp

Lễ Động Thổ xây dựng Tôn Tượng Quan Âm - Chùa Hưng Pháp

Địa chỉ: Ấp 1A, Xuân Hưng, Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai
Video clip
Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai Facebook Youtube Tiwtter Google
THÔNG BÁO