Trang Nghiêm Lễ Đắp mặt tượng Quan Âm Cao 49m

Trang Nghiêm Lễ Đắp mặt tượng Quan Âm Cao 49m

Trang Nghiêm Lễ Đắp mặt tượng Quan Âm Cao 49m

Địa chỉ: Ấp 1A, Xuân Hưng, Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai
Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai Facebook Youtube Tiwtter Google
THÔNG BÁO