Lễ Thượng Diện tượng Quan Thế Âm Bồ Tát

Lễ Thượng Diện tượng Quan Thế Âm Bồ Tát

Lễ Thượng Diện tượng Quan Thế Âm Bồ Tát

Địa chỉ: Ấp 1A, Xuân Hưng, Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai
Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai Facebook Youtube Tiwtter Google
THÔNG BÁO