Tham Dự Lễ bổ nhiệm Trụ trì chùa Pháp Hòa – Bình Phước

Tham Dự Lễ bổ nhiệm Trụ trì chùa Pháp Hòa – Bình Phước

Tham Dự Lễ bổ nhiệm Trụ trì chùa Pháp Hòa – Bình Phước

Địa chỉ: Ấp 1A, Xuân Hưng, Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai
Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai Facebook Youtube Tiwtter Google
THÔNG BÁO