Say mà ngộ Đạo kìa say tỉnh, tỉnh mà tranh đoạt ấy tỉnh say

Say mà ngộ Đạo kìa say tỉnh, tỉnh mà tranh đoạt ấy tỉnh say

Say mà ngộ Đạo kìa say tỉnh, tỉnh mà tranh đoạt ấy tỉnh say

Địa chỉ: Ấp 1A, Xuân Hưng, Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai
Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai Facebook Youtube Tiwtter Google
THÔNG BÁO