Phật tử có thể “Tắm Phật Online” trong mùa Covid-19

Phật tử có thể “Tắm Phật Online” trong mùa Covid-19

Phật tử có thể “Tắm Phật Online” trong mùa Covid-19

Địa chỉ: Ấp 1A, Xuân Hưng, Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai
Chùa Hưng Pháp | Đồng Nai Facebook Youtube Tiwtter Google
THÔNG BÁO