Đang tải dữ liệu ...
 
Giới thiệu
 
Thông báo
 
Hoạt Động Phật Sự
Bước Đầu Học Phật
Phật Pháp Ứng Dụng
Góc Tâm Hồn
 
 
Trang chủ › Thông báo › Chương trình đón Tết Giáp Ngọ 2014

Chùa Hưng Pháp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN XUÂN GIÁP NGỌ 2014 


 

+Ngày 26-01-2014 (nhằm ngày 26-12 Âm lịch): Lễ Tất niên- Tổng kết Phật sự

     - 7h00                            : Phật Tử Tập Trung.

     - 8h00-10h30’                 : Lễ tổng kết Phật sự

                                                (Có chương trình riêng)

     - 11h00                           : Thọ Trai

     - 16h00                           : Cúng Thí thực.

     - 17h00                           :  Hoàn mãn

+Ngày 31-01-2014 (nhằm ngày mồng một tết Giáp Ngọ)

     - 0h00                             : Ba hồi chuông trống bát nhã đón giao thừa

     - 0h10’                            : Khóa lễ sám hối đầu năm

     - 7hh00                           : Khóa lễ Cầu an đầu năm

     - 08h00-10h00                  : Phát lộc chúc tết đầu năm

+Ngày 01-03/02-2014 (nhằm ngày mồng hai, ba, bốn tết Giáp Ngọ)

                                                Phật tử viếng chùa

+Ngày 04-02-2014 (nhằm ngày 05-01 Giáp Ngọ).

     - 19h00-20h00                  :  Khai kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư Cầu An

+Ngày 16-02-2014 (nhằm ngày 17-01 Giáp Ngọ): Lễ Cầu An - Niệm Phật đầu năm

  

                                                                                  TM.Ban Tổ Chức                 

                                                                                              Trụ Trì

                                                                                    ĐĐ Thích Tâm An