Đang tải dữ liệu ...
 
Giới thiệu
 
Thông báo
 
Hoạt Động Phật Sự
Bước Đầu Học Phật
Phật Pháp Ứng Dụng
Góc Tâm Hồn
 
 
Trang chủ › Thông báo › Đại Lễ Trai Đàn Chẩn Tế Cầu Siêu

THÔNG BÁO

V/v Đại Lễ Trai Đàn Chẩn Tế Cầu Siêu

 

Kính thưa quý Phật tử gần xa,

Chùa Hưng Pháp từ khi thành lập năm 2003, trải qua gần mười năm hình thành và hoạt động. Hiện nay, chùa đang bước đầu tiến hành xây dựng các công trình kiên cố, nhằm đáp ứng nhu cầu nơi ăn chốn ở cho chư tăng và Phật tử về tu học.

Trong những năm, nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, sự phát tâm ủng hộ về tịnh tài, tịnh vật của Phật tử gần xa. Chùa đã tích cực hoạt động trong các công tác hoằng pháp độ sinh cho Phật tử tại địa phương và các huyện thị lân cận. 

Trong kinh có dạy: “Âm siêu dương thới”. Thật vậy, công việc Phật sự được thành tựu bên cạnh sự trợ duyên của những người còn sống. Thiết nghĩ, Chúng ta không quên ơn sự gia hộ, giúp đỡ của thế giới các hương linh quá vãng.  Trong đó, có cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời quá vãng của chúng ta. Biết đâu nghiệp quả của họ quá nặng, còn phải thác sanh vào các đường dữ chịu bao thống khổ về thể xác lẫn tinh thần. Bao hương linh sống vật vờ, không nơi nương tựa chưa biết về đâu. Tất cả họ đang chờ  mong vào sự gia trì của người thân, sự cầu nguyện của gia đình để hồi hướng cho bản thân được siêu thoát.

Với tinh thần hoằng pháp vi gia vụ cho kẻ còn lẫn người mất, chùa Hưng Pháp sẽ thiết lập Đại Lễ Trai Đàn Bạt độ trong ba ngày:

Thời gian: Từ ngày 10-12/01/2014 (nhằm ngày 10-12/12 Qúy Tỵ) .

Địa điểm: Chùa Hưng Pháp, ấp 1A, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Đại lễ được thành tựu nhờ vào đạo lực thanh tịnh của chư tăng, sự thành khẩn cầu nguyện của chư Phật tử. Đây cũng là dịp tốt cho những người sống trả ơn cho người đã mất.

Nay chùa Hưng Pháp kính thông báo đến chư thiện nam tín nữ gần xa, nhín chút thời gian quý báo về chùa dự  Đại lễ Trai đàn chẩn tế. Đồng thời, tụng kinh cầu nguyện trong ba ngày, góp phần công đức để Phật sự này được thập phần viên mãn.

                                                            Thay mặt Chùa Hưng Pháp kính mời                                                                                              Trụ trì                                                                             ĐĐ. Thích Tâm An