Đang tải dữ liệu ...
 
Giới thiệu
 
Thông báo
 
Hoạt Động Phật Sự
Bước Đầu Học Phật
Phật Pháp Ứng Dụng
Góc Tâm Hồn
 
 
Trang chủ › Thông báo › CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
THÔNG BÁO
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
(Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4 Tân Mão)
---oOo---
 
 
13/4 Tân Mão
18 giờ Diễu Hành Xe Hoa (Tập Trung Tại Chùa Hoằng Pháp)
 
14/4 Tân Mão
6 giờ Lễ Phật Đản (Ban Đại Diện Phật Giáo huyện Hóc Môn, tại chùa Linh Sơn)
18 giờ Diễu Hành Xe Hoa (Tập Trung Tại Chùa Hoằng Pháp)
 
15/4 Tân Mão
            5 giờ Lễ Phật Đản ( Thành Hội Phật Giáo Tp.HCM, tại chùa Vĩnh Nghiêm)
 
                       
TẠI CHÙA HOẰNG PHÁP
 
 15/4 Tân Mão
          8 Giờ Phật Tử Tề Tựu
          9 giờ Lễ Chính Thức
                 + Chuông Trống Bát Nhã Cung Nghinh
                 + Chư Tăng Quang Lâm Lễ Đài
                 + Tuyên Bố Lý Do
                 + Nói Về Ý Nghĩa Phật Đản
                 + Khóa Lễ Phật
                        - 11h 30 Thọ Trai
                        - 12h 30 Hoàn Mãn
                        - 18h Diễu Hành Xe Hoa – Tập Trung Tại Chùa Hoằng Pháp
 
16/4 Tân Mão
            19 giờ Chương Trình Văn Nghệ. (Do gia đình Phật tử chùa Hoằng Pháp Thực Hiện.)